Search This Blog

Friday, August 27, 2010

Сургуультай холбоотой мэдээлэл

Манайхан сайхан амарсан уу

1. 2-р курсийн оюутны сургалтын төлбөр 1010000 төгрөг болсон бөгөөд 9 сарын 10 наас өмнө хий гэсэн байна. Эхний дөрвөн сарын төлбөрийг төлөх бөгөөд үлдэгдэлийг хүний хөгжил сангаас төлнө.

- төрийн албан хаагчаар сурдаг бол 430000

- хувиасаа төлдөг бол 510000


Голомт банкны данс 1102927777 дансанд тушаана.


No comments:

Post a Comment