Search This Blog

Wednesday, December 15, 2010

2010-2011 оны хичээлийн жилийн 1-р улирлын шалгалтын хуваарь

12 сарын 23нд Монголын гадаад бодлого 10:00 цагт 305 тоотод

12 сарын 25нд Олон улсын эдийн засгийн харилцааны онолын үндэс 10:00 цагт 305 тоотод

1 сарын 2нд Дипломат ба консулын харилцааны онолын үндэс 13:00 цагт 405 тоотод Соёл судлал 15:00 цагт 407 тоотод

1 сарын 4нд Олон улсын эдийн засгийн байгууллага 13:00 цагт 305 тоотод

1 сарын 6нд 2-р гадаад хэл 10:00 цагт

Орос 205 тоотод Хятад 407 тоотод Япон 202 тоотод

Франц 303 тоотод Герман 302 тоотод Солонгос 307 тоотод

1 сарын 7нд Англи хэлний хэл зүй 12:00 цагт 305 тоотод

1 сарын 10нд Англи хэлний бичих дадал 10:00 цагт 305 тоотод ,

1 сарын 10нд Олон улсын байгууллага

No comments:

Post a Comment