Search This Blog

Sunday, January 10, 2010

Монголтой дипломат харилцаа тогтоосон ч харилцаа хөгжөөгүй орнууд 2

Арабын Нэгдсэн Эмирт Улс
Дипломат харилцаа тогтоосон огноо: 1996-04-01

МОНГОЛ ПЕРУГИЙН ХАРИЛЦАА

Монгол Улс Бүгд Найрамдах Перу Улстай 1997 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдөр дипломат харилцаа тогтоосон.

Монгол Улсаас Канад Улсад суугаа ЭСЯ Бүгд Найрамдах Перу Улсыг, Бүгд Найрамдах Перу Улсаас Япон Улсад суугаа ЭСЯ Монгол Улсыг тус тус хавсран сууж байна.

МОНГОЛ САЛЬВАДОРЫН ХАРИЛЦАА

Монгол Улс Бүгд Найрамдах Сальвадор Улстай 1999 оны 7 дугаар сарын 14-ны өдөр дипломат харилцаа тогтоосон.

Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Куба Улсад суугаа ЭСЯ Бүгд Найрамдах Сальвадор Улсыг, Бүгд Найрамдах Сальвадор Улсаас Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсад суугаа ЭСЯ Монгол Улсыг тус тус хавсран сууж байна.

МОНГОЛ САЛЬВАДОРЫН ХАРИЛЦАА

Монгол Улс Бүгд Найрамдах Сальвадор Улстай 1999 оны 7 дугаар сарын 14-ны өдөр дипломат харилцаа тогтоосон.

Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Куба Улсад суугаа ЭСЯ Бүгд Найрамдах Сальвадор Улсыг, Бүгд Найрамдах Сальвадор Улсаас Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсад суугаа ЭСЯ Монгол Улсыг тус тус хавсран сууж байна.

МОНГОЛ, САН-ТОМЕ ПРИНСИПИЙН ХАРИЛЦАА

Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Ардчилсан Сан-Томе Принсипи Улстай 1975 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр дипломат харилцаа тогтоосон.

Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Франц Улсад суугаа ЭСЯ Бүгд Найрамдах Ардчилсан Сан-Томе Принсипи Улсыг хавсран сууж байна.

МОНГОЛ УЛС, БҮГД НАЙРАМДАХ СЛОВЕНИ УЛСЫН ХАРИЛЦААНЫ ТОВЧ ЛАВЛАХ

Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Словени Улсын хооронд 1993 оны 2 дугаар сарын 18-нд дипломат харилцаа тогтоосон.

Монгол Улс Словени Улсыг 2003 оноос Вена дахь ЭСЯ-наас хавсран ажиллаж байна. БНХАУ-д суугаа Бүгд Найрамдах Словени Улсын ЭСЯ Монгол Улсыг хавсран ажилладаг.

No comments:

Post a Comment