Search This Blog

Sunday, January 10, 2010

Монголтой дипломат харилцаа тогтоосон ч харилцаа хөгжөөгүй орнууд 3

МОНГОЛ, СОМАЛЫН ХАРИЛЦАА

Монгол Улс, Сомали Улстай 1971 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдөр дипломат харилцаа тогтоосон.

Монгол Улсаас Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улсад суугаа ЭСЯ Сомали Улсыг хавсран сууж байна.

Бvгд Найрамдах Ардчилсан Судан Улс
Дипломат харилцаа тогтоосон огноо: 1970-07-07

МОНГОЛ, СЕЙШЕЛИЙН ХАРИЛЦАА

Монгол Улс, Сейшелийн Бүгд Найрамдах Улстай 1981 оны 8 дугаар сарын 21-ны өдөр дипломат харилцаа тогтоосон.

Монгол Улсаас Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улсад суугаа ЭСЯ Сейшелийн Бүгд Найрамдах Улсыг хавсран сууж байна.

МОНГОЛ, СЕНЕГАЛЫН ХАРИЛЦАА

Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Сенегал Улстай 1985 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр дипломат харилцаа тогтоосон.

Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Франц Улсад суугаа ЭСЯ Бүгд Найрамдах Сенегал Улсыг хавсран сууж байна.

МОНГОЛ, ТАНЗАНЫ ХАРИЛЦАА

Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Нэгдсэн Танзани Улстай 1967 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдөр дипломат харилцаа тогтоосон.

Монгол Улсаас Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улсад суугаа ЭСЯ Бүгд Найрамдах Нэгдсэн Танзани Улсыг хавсран сууж байна.

МОНГОЛ УРУГВАЙН ХАРИЛЦАА

Монгол Улс Дорнын Бүгд Найрамдах Уругвай Улстай 1997 оны 10 дугаар сарын 7-ны өдөр дипломат харилцаа тогтоосон.

Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Куба Улсад суугаа ЭСЯ Дорнын Бүгд Найрамдах Уругвай Улсыг, Дорнын Бүгд Найрамдах Уругвай Улсаас Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсад суугаа ЭСЯ Монгол Улсыг тус тус хавсран сууж байна.

Фижийн Арлуудын Бvгд Найрамдах Улс
Дипломат харилцаа тогтоосон огноо: 1976-03-15

Тонгагийн Вант Улс
Дипломат харилцаа тогтоосон огноо: 2000-04-04

МОНГОЛ, ТУНИСИЙН ХАРИЛЦАА

Монгол Улс, Тунисийн Бүгд Найрамдах Улстай 1977 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдөр дипломат харилцаа тогтоосон.

Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Франц Улсад суугаа ЭСЯ Тунисийн Бүгд Найрамдах Улсыг хавсран сууж байна.

МОНГОЛ, ТӨВ АФРИКИЙН ХАРИЛЦАА

Монгол Улс, Төв Африкийн Бүгд Найрамдах Улстай 1970 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдөр дипломат харилцаа тогтоосон.

Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Франц Улсад суугаа ЭСЯ Төв Африкийн Бүгд Найрамдах Улсыг хавсран сууж байна.

гаа ЭСЯ Тунисийн Бүгд Найрамдах Улсыг хавсран сууж байна.

МОНГОЛ ЭКВАДОРЫН ХАРИЛЦАА

Монгол Улс Бүгд Найрамдах Эквадор Улстай 1982 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр дипломат харилцаа тогтоосон.

Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Куба Улсад суугаа ЭСЯ Бүгд Найрамдах Эквадор Улсыг, Бүгд Найрамдах Эквадор Улсаас Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсад суугаа ЭСЯ Монгол Улсыг тус тус хавсран сууж байна.

Бvгд Найрамдах Ардчилсан Этиоп Улс
Дипломат харилцаа тогтоосон огноо: 1967-01-24

МОНГОЛ, ӨМНӨД АФРИКИЙН ХАРИЛЦАА

Монгол Улс, Өмнөд Африкийн Бүгд Найрамдах Улстай 1994 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр дипломат харилцаа тогтоосон.

Монгол Улсаас Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улсад суугаа ЭСЯ Өмнөд Африкийн Бүгд Найрамдах Улсыг, Өмнөд Африкийн Бүгд Найрамдах Улсаас Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсад суугаа ЭСЯ Монгол Улсыг тус тус хавсран сууж байна.

Дипломат харилцаа тогтоосноос хойш хоёр орны үндэсний баяр, бусад тэмдэглэлт үйл явдлыг тохиолдуулан өндөр, дээд хэмжээнд баярын утас харилцан солилцож байна.

No comments:

Post a Comment